Opisz znaczenie gospodarcze skał

Pobierz

W Polsce skały magmowe na powierzchni Ziemi występują między innymi Dolnym Śląsku, tworząc głównie intruzje magmowe.. Tekst: Ewa Malinowska.. Skały magmowe swoje powstanie zawdzięczają zjawiskom wulkanizmu i plutonizmu, podczas których magma zastyga pod albo na powierzchni Ziemi (pod postacią lawy).Dochodzi więc do intensywnego rozpierania materiału (skał) i jego pękania.. - rodzaje, kolory, właściwości, zastosowanie, cena.. Granit - głębinowa kwaśna skała o budowie jawnokrystalicznej, zbudowana z kwarcu, skalenia potasowego i plagioklazu oraz biotytu .. Wykorzystanie jako surowce ener.. | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!Skały mają bardzo duże znaczenie gospodarcze.. skały magmowe powstają z magmy, czyli płynnego materiału z wnętrza ziemi.. Skały dzielą się na trzy główne grupy: skały magmowe, osadowe i metamorficzne.. Jako że woda taka często ma rozpuszczone w sobie jakieś minerały, butelkuje się ją i sprzedaje, jako wodę mineralną.badań minerałów i skał.. Należy on do skał magmowych głębinowych.. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.. Do najważniejszych z nich zaliczamy: 1.. Zgłoś nadużycie.. Omów znacznie gospodarcze wód podziemnych Przedmiot: Geografia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: athlon2244 18.11.2010 (12:08)a) wietrzenie fizyczne (mechaniczne) - powoduje kruszenie się skał, na obszarach, gdzie występują duże wahania temperatury Wietrzenie mrozowe - zamarzająca woda w szczelinach zwiększ swoją objętość rozsadzając szczelinę.Granit..

Regulują więc odpływ rzek i wyrównują go.Wykorzystanie gospodarcze skał.

Forma zajęć: Wykład - prezentacja multimedialna.. Wzrost gospodarczy jest to stałe zwiększenie zdolności danego kraju do produkcji towarów i usług pożądanych przez ludzi.Podział petrograficzny.. W okolicach Kłodzka i Górach Kaczawskich są bazalty.Ten artykuł dotyczy rodzaju skały.. Jeziora są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi.. Ze względu na sposób powstawania wyróżnia się trzy główne rodzaje skał: - Skały magmowe.. Do najważniejszych z nich zaliczamy: 1.. Szlifowany granit z masywu strzelińskiego.. Wykorzystanie jako surowce energetyczne, które służą do produkcji energii elektrycznej - takie znaczenie występuje w przypadku węgla kamiennego i węgla brunatnego; 2.Gospodarcze wykorzystanie skał przez człowieka.. Występują one w postaci pokładów, żył, soczewek lub gniazd.. Ma budowę jawnokrystaliczną, co oznacza, że jego struktura złożona z pojedynczych .Wodami podziemnymi nazywamy wody występujące pod powierzchnią ziemi, znajdujące się w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej.. Granit to skała polimineralna, czyli składająca się z więcej niż jednego minerału.. Najczęściej stosowany w petrografii podział skał opiera się na ich genezie i obejmuje trzy główne grupy: skały magmowe, skały osadowe i skały metamorficzne (skały przeobrażone)..

Znaczenie gospodarcze skał ... Czas: 45 min.Jeziora - mają ważne znaczenie gospodarcze.

Aby zacząć rozpatrywać znaczenie wzrostu gospodarczego i jego czynników, należy najpierw zastanowić się nad samą definicją wzrostu gospodarczego.. Wprowadzenie Przeczytaj Audiobook Sprawdź się Dla nauczyciela work.. Uczeń potrafi rozpoznać i opisać makroskopowo podstawowe minerały i skały, a także posiada umiejętność prowadzenia prostych obserwacji minerałów i skał pod mikroskopem.. Gdy temperatura ponownie wzrośnie, lód się topi, a wypływająca woda wypłukuje spękany materiał skalny - zwietrzelinę oraz większe fragmenty skał - rumosz skalny (rozpad blokowy).. Zadanie jest zamknięte.. Użytkownicy szukali również w naszych zbiorach: opisz co wydarzyło się na uniwersytecie opisz zachowanie raskolnikowa w stosunku do spoleczenstwa opisz symptomy cierpienia wertera na łakome interpretacja opisz w zeszycie pokój twoich marzeń .7 days agoSkał magmowe w Polsce.. Przykładowe zastosowanie niektórych skał magmowych:Skały i minerały mają duże znaczenie gospodarcze:-jako materiały budowlane np.: andezyt, bazalt, gabro, granit, sjenit, dolomit, gips, glina, piasek, piaskowiec, wapień, zlepieniec, żwir, gnejs.-jako materiały drogowe np.: andezyt, bazalt, gabro, granit, sjenit, piaskowiec, zlepieniec, żwir.-jako materiały dekoracyjne np.: gabro, granit, sjenit, marmur, wapień.-jako materiały rzeźbiarskie np.: granit, sjenit, piaskowiec, marmur.-w przemyśle szklarskim: dolomit, piasek, wapień .Skały mają duże zastosowanie w gospodarce..

Ze względu na walory przyrodnicze i gospodarcze jezior buduje się sztuczne jeziora zaporowe.

Scenariusz lekcji: Anna Ruszczyk.-Znaczenie gospodarcze Właściwości skał-Pierwiastki rodzime-Siarczki, selenki, tellurki, arsenki, antymonki-Halogenki-Tlenki i wodorotlenki .. Opisz, jak zachowują się te skały przy zetknięciu z kwasem WAPIEŃ PIENI SIĘ, PONIEWAŻ ZACHODZI REAKCJA, W WYNIKU KTÓREJ WYDZIELA SIĘPrzydatność 65% Czynniki wzrostu gospodarczego.. Podział skał osadowych: • okruchowe powstałe w wyniku rozkruszenia innych Skał np. iły, pisaki, żwir, glin, piaskowiec (sklejony piasek), zlepieniec (sklejony żwir) .. Omów wpływ na klimat prądów morskich - ciepłego i zimnego.. - Skały osadowe.Znaczenie gospodarcze skał i minerałów-referat 1 Zobacz odpowiedź Odpowiedź 3.4 /5 15 julia30 4Skały to zespoły wielu minerałów, różnych lub tego samego rodzaju, powstających w naturalnych procesach zachodzących we wnętrzu Ziemi lub na jej powierzchni.. Jeśli magma twardnieje w głębi skorupy ziemskiej, stygnie powoli, tworzą granit lub inne skały .Skały mają duże znaczenie gospodarcze: * jako materiał budowlany np.: andezyt, bazalt, gabro, granit, sjenit, dolomit, gips, glina, piasek, piaskowiec, wapień, zlepieniec, żwir, gnejs; * jako materiał drogowy np.: andezyt, bazalt, gabro, granit, sjenit, piaskowiec, zlepieniec, żwir; * jako materiał dekoracyjny np.: gabro, granit, sjenit, marmur, wapień; * jako materiał rzeźbiarski np.: granit, sjenit, piaskowiec, marmur; * w przemyśle szklarskim: dolomit, piasek, wapień; * w .Duże znaczenie gospodarcze - zwłaszcza jako materiały ceramiczne, szklarskie i ogniotrwałe - mają piasek kwarcowy, wapień, margiel, glina, ił i magnezyt..

Jeśli są one łatwo dostępne i odpowiednio duże nadają się do eksploatacji.Wykorzystanie gospodarcze skał.

Ze względu na sposób powstawania wyróżnia się trzy główne rodzaje skał: • Skały magmoweSkały mają bardzo duże znaczenie gospodarcze.. Nazwa pochodzi z wł. - granito od łac. granum - ziarno.. Cele Uczeń pogłębia wiedzę na temat metod badań minerałów i skał.. W skład granitu wchodzą kwarc, skaleń oraz mika.. Skały to zespoły wielu minerałów, różnych lub tego samego rodzaju, powstających w naturalnych procesach zachodzących we wnętrzu Ziemi lub na jej powierzchni.. Wody te są wykorzystywane jako źródła czystej wody pitnej, do nawadniania pól.. Obejrzane: 69732 .Przedstaw podział skał od sposobu ich powstawania.. Niektóre skały znajdują także zastosowania specjalne jako materiał ścierny, farmaceutyczny, kosmetyczny, optyczny czy też jako farby mineralne.. Gromadzą wody spływające po powierzchni wtedy gdy jest ich nadmiar i oddają je w okresach bezopadowych.. Podział ten wynika ze sposobu ich powstawania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt